PERUS­HAMMAS­HOITO

Image alt

Perus­hammas­hoito on olen­nainen osa suun ja hampaiden hyvin­vointia

Perushammas­hoidossa kartoitamme hampaiden ja koko suun terveydentilan, jotta hampaiden kunnosta saadaan mahdolli­simman tarkka kuva. Säännöllinen käynti hammaslääkärin tarkastuksessa auttaa havaitsemaan mahdolliset alkavat ongelmat suussa jo varhain. Tällöin niihin on mahdollisuus puuttua ajoissa ennen kuin ongelmat muodostuvat suuremmiksi ja ovat hankalampia korjata. Meillä hammaslääkärin tekemä suun perustutkimus tehdään aina huolella ja perusteellisesti. Tutkimuksen yhteydessä otetaan tarvittaessa myös röntgenkuvat. Kattava tarkastus auttaa tekemään yksilöllisen hoito­suunnitelman ja siihen liittyvän kustannusarvion.
Perushammas­hoitoon kuuluvat hampaiden säännöllinen tarkastus, reikien paikkaus, suun alueen tulehdusten hoito ja hampaiden puhdistus. Hoidossa huomioimme potilaidemme mahdolliset pelot ja pyrimme luomaan mahdollisimman miellyttävän hoito­kokemuksen.

Suun perustutkimus

Suun perustutkimus on hampaistolle ja limakalvoille tehtävä tutkimus, jonka suorittaa hammaslääkäri. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää asiakkaan yleinen terveydentila, hampaiden ja limakalvojen sekä ikenien kunto. Edellä mainittujen lisäksi hammaslääkäri tutkii leukanivelen toiminnan sekä purennan. Suun perustutkimuksen tukena hammaslääkäri voi ottaa hampaistosta röntgenkuvia. Tämä auttaa hammaslääkäriä selvittämään hampaiston kunnon hampaiden sisältä ja ikenien alta.
Hammaslääkäri suunnittelee jokaiselle asiakkaalle yksilöllisen hoitovälin. Hoitovälin määritys perustuu suun terveydentilaan ja asiakkaan elintapoihin. Normaalisti hoitoväli on noin 1-2 vuotta. 
Mitä säännöl­lisemmin käy tarkastut­tamassa suun ja ham­paiden tervey­den, sitä varmemmin vält­tää isot ongelmat ja kalliit hoidot. Hampaiden kunto vaikuttaa paitsi syömiseen ja puhumiseen, myös koko yleis­terveyteen. Suun alueen tulehdukset voivat edistää mm. sydän- ja veri­suoni­tautien kehit­tymistä. Vastaavasti yleis­terveyden­tilaan ja eri sairauksiin liittyvät lääkitykset voivat aiheuttaa muutoksia suun alueella.
Huom. Kela korvaa hammaslääkärin tekemän tutkimuksen pää­sääntöisesti kerran joka toinen kalenterivuosi. Hammaslääkärin tutki­muksessa toteaman potilaan terveyden­tilan edellyttämän tarpeen perusteella tutkimus voidaan korvata kerran kalenteri­vuodessa. Ilmoitathan hammaslääkärillesi, jos olet käynyt muualla hammas­tarkastuk­sessa edellisenä tai kuluneena vuonna. Jos Kela hylkää suorakorvaus­hakemuksen hammas­tarkastuksesta, on palvelun­tarjoajalla oikeus periä korvaamatta jäänyt osuus potilaalta jälkikäteen.

Röntgentutkimus

Hampaiden röntgenkuvaus on yksi parhaista tutkimusmenetelmistä havaita suusairauksia. Koska monet suusairaudet aiheuttavat muutoksia suun kovakudoksiin (hampaisiin ja leukaluihin), hampaiden röntgenkuvaus on muihin tutkimusmenetelmiin verrattuna tarkka ja luotettava.
Röntgenkuvausmenetelmillä pystytään havaitsemaan hampaiden ja leukojen sairauksia, joita olisi ilman röntgenkuvausta erittäin vaikea havaita. Röntgenkuvilla havaittavia sairauksia ovat esimerkiksi hampaiden reikiintyminen eli karies, parodontiitti sekä hampaan juurten tulehdukset.


Hampaan poisto

Hampaanpoisto on yksi tavallisimmista suussa tehtävistä kirurgisista toimenpiteistä. Hampaan poistoon voi olla monia syitä. Syitä poistoon voivat olla esimerkiksi laajalle levinnyt reikiintyminen, pitkälle edennyt parodontiitti eli hampaan kiinnityskudoksen sairaus tai tapaturmat.
Usein myös oireilevia viisaudenhampaita poistetaan. Myös vakavasti sairaiden ihmisten hoidossa hampaanpoisto voi tulla kyseeseen. Jos huonokuntoinen hammas aiheuttaa riskin potilaan yleisterveydelle, eikä hammasta voida muilla tavoin pelastaa, tulee hammas tällöin poistaa. 


Juurihoito

Juurihoito on tulehtuneen hampaan hoitomenetelmä. Juurihoidon tavallisin syy on hammasytimen tulehtuminen tai kuoleminen. Karies, traumat, korjaava hoito tai mikroskooppiset halkeamat avaavat tien dentiinitubuluksiin ja juurikanavaan. Hampaan tulehtuminen tai kuoleminen diagnosoidaan kliinisten oireiden ja löydösten, vitaliteetin sekä röntgenkuvien avulla. Kun hampaan ydin on vahingoittunut parantumattomasti tai kuollut, se tulee juurihoitaa. Juurihoidossa hoidetaan tai ehkäistään yksittäisen hampaan infektio.


Hampaan paikkaus

Paikattavan hampaan korjaaminen onnistuu yleensä yhdellä hammaslääkärin vastaanottokäynnillä.
Paikattava hammas yleensä puudutetaan ensin, koska lähes kaikki pitävät poraamisen aiheuttamaa vihlovaa tunnetta epämiellyttävänä. Puudutuksessa paikkaushoito tehdään kivuttomasti.
Hammaslääkäri poistaa vaurioituneen hammaskudoksen poraamalla. Poistetun kudoksen tilalle laitetaan paikka-ainetta, joka on usein muovia, keraamia tai lasi-ionomeeria. Erilaisten paikka-aineiden hyödyistä, ominaisuuksista ja kustannuksista kannattaa jutella hammaslääkärin kanssa. Pahasti reikiintynyt hammas voidaan myös kruunuttaa. Jos reikä on edennyt jo hampaan ytimeen asti, täytyy se juurihoitaa ennen paikkaamista.


Me Facebookissa

Nyt kannattaa tarkastuttaa suun kunto!

Tule seuraamaan meitä Facebookissa ja saat tietoa uusista tarjouksista sekä tapahtumista!

Pidämme myös säännöllisesti kilpailuja joista voit voittaa suun hoitoon liittyviä palkintoja, pysy siis kuulolla!